Paslaugos - Jūros navigatorius
UAB "Jūros navigatorius

Paslaugos pramogai

 • Pramoginis keleivinis laivas Talpa: iki 12 keleivių
 • Maršrutas: Klaipėda » Juodkrantė » (Mirusios kopos) » Klaipėda Trukmė: 6-8 valandos, iš jų apie 2 val. Juodkrantėje
 • Klaipėdos uosto akvatorija - Jūros vartai Trukmė: 2 valandosMaršrutas: Klaipėda » Juodkrantė » Nida » Klaipėda Trukmė: 12 valandų, iš jų 4 val. krante
 • Maršrutas: Klaipėda » Juodkrantė » Uostadvaris » Mingė » Klaipėda Trukmė: 12 valandų, iš jų 2 val. krante
 • Maršrutas: Klaipėda » Palanga » Klaipėda Trukmė: 4 valandos
 • Pramoginė žvejyba Baltijos jūroje ir Kuršių mariose (į jūrą gali išplukdyti 12 keleivių) Trukmė: 8 valandos
 • Maršrutas: Pramoginė žvejyba neutraliuose Baltijos jūros vandenyse (į jūrą gali išplukdyti 12 keleivių) Trukmė: 16 valandų
 • Laivo nuoma individualiems išplaukimams Laivo nuoma šventėms (bernvakariai, mergvakariai, gimtadieniai ir kt.), vestuvėms

   

  Kainos sutartinės.

 

Laivavedžių kursai

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ BEI VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ SPECIALISTŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE, MARIJAMPOLĖJE.

UAB “JŪROS NAVIGATORIUS” RENGIA SEKANČIŲ SPECIALYBIŲ IR KVALIFIKACIJOS LYGIŲ KURSUS:

 

• motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių (kateriai, vandens motociklai ir t.t.) laivavedžių rengimo kursai.

1. Laivavedžiai rengiami pagal šias programas: 1.1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programą (Nuostatų 1 priedas);

1.2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programą

1.3. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programą

1.4. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kompetencijos tobulinimo programą

2. Laivavedžių rengimas susideda iš teorijos ir praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo (toliau – praktinis vairavimas) mokymo. Praktinio vairavimo gali būti mokoma motoriniu pramoginiu laivu arba treniruokliu.

3. Mokymo grupės sudaromos iš ne daugiau kaip 30 asmenų. Mokymo įstaiga prieš 1 darbo dieną prieš numatomą mokymo pradžią pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai (toliau –Administracija) jos nustatytos formos laivavedžių mokymo grupės įregistravimo paraišką.

4. Prieš pradedant mokymus, mokymo įstaigos su asmenimis sudaro mokymo sutartis.

5. Per dieną mokymo grupei nustatomos ne daugiau kaip 8 akademinės valandos, iš jų – ne daugiau kaip 2 praktiniam vairavimui vienam mokiniui.

6. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami periodiškai (baigus dėstyti mokymo programos skyrių), o pasibaigus rengimo ar kompetencijos tobulinimo kursams (toliau – mokymo kursai), mokymo įstaigoje laikomi teorijos ir praktinio vairavimo egzaminai. Taikoma 10 balų vertinimo sistema ir egzaminas laikomas išlaikytu, jei mokinys gauna ne mažiau kaip 5 balus. Praktinio vairavimo egzaminas vykdomas motoriniu pramoginiu laivu.

7. Pasibaigus laivavedžių mokymo kursams, mokymo įstaiga užpildo Administracijos nustatytos formos motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo / kompetencijos tobulinimo kursų baigimo protokolą ir asmenims, išklausiusiems mokymo kursus pagal patvirtintas programas ir mokymo įstaigoje išlaikiusiems teorijos ir (jeigu numatyta programoje) praktinio vairavimo egzaminus,išduoda kursų baigimo pažymėjimą (nurodant mokymo įstaigą, asmens vardą, pavardę, gimimo datą, kursų vykdymo laiką, mokymo programos pavadinimą, kursų baigimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį) ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pateikia Administracijai kursų baigimo teorijos ir praktinio vairavimo egzamino protokolus bei asmenų, kuriems išduoti kursų baigimo pažymėjimai, sąrašą skaitmeninėje laikmenoje.

 LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS IR JŲ ĮGIJIMO SĄLYGOS

8. Laivavedžių kompetencijos: 8.1. valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai; 8.2. valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose; 8.3. valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

9. Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, turi laikyti teorijos egzaminą. Egzaminą galima laikyti eksternu arba baigus mokymo kursus pagal Nuostatų 1 priede nurodytą programą.

10. Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, turi laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Teorijos egzaminą galima laikyti eksternu arba baigus mokymo kursus pagal Nuostatų 2 priede nurodytą programą, praktinio vairavimo egzaminą – tik baigus mokymo kursus pagal Nuostatų 2 priede nurodytos programosPraktinio motorinio pramoginio laivo valdymo (praktinio vairavimo) mokymo dalį.

11. Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, išlaikę tik teorijos egzaminą (nelaikantys praktinio vairavimo egzamino), turi teisę gauti kvalifikacijos liudijimą su apribojimu valdyti tik asmeninius laivus. Siekdami įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be apribojimo, šie asmenys turi baigti mokymo kursus pagal Nuostatų 2 priede nurodytos programos Praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo mokymo dalį ir išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą.

12. Asmenys, siekiantys gauti tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, turi baigti mokymo kursus pagal Nuostatų 3 priede nurodytą programą ir išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus arba turėti Nuostatų 12.2 papunktyje nurodytą kompetenciją ir baigti mokymo kursus pagal Nuostatų 4 priede nurodytą programą ir išlaikyti teorijos egzaminą.

13. Minimalus amžius, kai leidžiama įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus ir išduoti kvalifikacijos dokumentus: 13.1. 16 metų – siekiant įgyti kompetenciją, nurodytą Nuostatų 13.1 papunktyje; 13.2. 18 metų – siekiant įgyti kompetenciją, nurodytą Nuostatų 13.2 ir 13.3 papunkčiuose. Eksternu egzaminus gali laikyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

14. Asmenys, turintys laivo, kurio pagrindinių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžio, I–V grupės vidaus vandenų laivų kapitono ar kapitono-mechaniko B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą arba B grupės vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą, arbajūrinio laipsnio budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti Nuostatų 13.1 ar 13.2 papunkčiuose nurodytos kompetencijos kvalifikacijos liudijimą. Tarptautinį kvalifikacijos liudijimą minėti asmenys turi teisę gauti išlaikę Nuostatų 13.3 papunktyje nurodytos kompetencijos egzaminą eksternu.

vidaus vandenų laivų specialistų (kapitonų, mechanikų,elektromechanikų, elektrikų, upeivių, motoristų) rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursai.

 Tai kursai, kuriuos baigę ir atitinkamus egzaminus išlaikę asmenys gauna teisę dirbti atitinkamose pareigose vidaus vandenų laivų registre įregistruotuose laivuose. Kursų baigimą patvirtinantys pažymėjimai galioja vienerius metus nuo jų išdavimo datos.

► Kursų klausimais Vilniuje,Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Marijampolėje galite gauti informaciją telefonų numeriais:  +370 687 36990  arba el. paštu : Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Išvardintuose miestuose turime Saugios laivybos administracijos akredituotas pritaikytas laivavedžių mokymui klases.

 

 

Techninės paslaugos

 

Informacija ruošiama

 

Informacija yra anglų kalba
Informacija yra rusų kalba

Jūrlapių koregavimas

UAB "Jūros Navigatorius“ teikia British Admiralty (angliško) leidimo jūrlapių ir knygų korektūros paslaugas.

 

Pagal papildomą susitarimą su užsakovu koreguoti jūrlapiai ir knygos gali būti mūsų pristatyti į motorlaivį Klaipėdos uoste arba į bet kurį pasaulio uostą per skubaus pristatymo TNT Lietuva kurjerių tarnybą.

2019  UAB "Jūros Navigatorius"